Skip to main content

Vi søger en produktspecialist til Mycometer A/S

Stillingen opslået 16. maj 2022

Vi søger en produktspecialist indenfor hurtigmetoder til måling af skimmelsvampe og bakterier i bygninger. Vi søger en person, der har erfaring med bygningsrenovering forårsaget af fugt og skimmel, og som har lyst til at udnytte sin viden i nye sammenhænge.

Mycometer har lige frigivet nye 2. generations produkter, som vi har store forventninger til, og som har et stort uudnyttet potentiale. Produktspecialisten skal være en del af det hold, der skal sikre en ambitiøs vækstplan og udbygge vores internationale tilstedeværelse.

Om Mycometer
Mycometer A/S er en mindre danskejet virksomhed beliggende i DTU Science Park i Hørsholm, og med et lille datterselskab i Tampa i Florida. Mycometer udvikler og markedsfører hurtigmetoder til kvantificering af skimmelsvampe og bakterier i indeklimaet. Metoderne anvendes p.t. primært af indeklima konsulenter og saneringsfirmaer. Mycometer er i dag førende indenfor hurtigmetoder til bestemmelse af skimmelsvampe og bakterier i bygninger.

Om jobbet
Jobbet er alsidigt, og du vil kunne komme til at bruge forskellige sider af dig selv. Du vil komme til at arbejde med undervisning, faglig support af kunder og internationale partnere, salg og markedsføring. Du er kommercielt indstillet og har flair for, og lyst til, at deltage i salg og markedsføring og i den videre udvikling af produkter, produktanvendelser og konceptudvikling.

Opgaverne vil være alsidige og omhandle:

Kundesupport: Hjælpe og vejlede danske og udenlandske kunder med spørgsmål vedrørende vores metoder og generelt om fugt-, og skimmelproblemer.

Undervisning: Teoretisk og praktisk undervisning i brug af vores metoder samt generelt om skimmel, bakterier og fugtproblemer.

Faglig support og salg: Hjælpe med at finde nye samarbejdspartnere internationalt og supportere dem (distributører/agenter). Deltagelse i konferencer/messer.

Ideudvikling og innovation: Være en del af teamet, der skal udvikle nye produkter, applikationer eller nye måder at gøre tingene på, som støtter op om og giver merværdi til vores produkter og vores kunder.

Du vil, efter behov, skulle gennem et internt uddannelsesforløb, der skal opdatere din viden og give den nødvendige faglige ballast.

Der må i perioder påregnes nogen rejseaktivitet.

Personlig profil
Du er uddannet bygningsingeniør, bygningskonstruktør, mikrobiolog, eller lignende og kender til fugt og skimmelproblemstillinger.

Jobbet fordrer, at man er udadvendt, serviceminded og har flair for at skabe kontakter. Det er vigtigt, at du er selvmotiveret og at du kan arbejde selvstændigt og tage initiativ.

Jobbet fordrer beherskelse af dansk og engelsk. Da jobbet også er internationalt orienteret, vil yderligere sprogkundskaber være en fordel.

Ansøgninger sendes til:

info@mycometer.dk
Att.: Morten Reeslev
Sidste ansøgningsfrist 23/6-2022