Skip to main content

Nyt fra Mycometer

April 2021

Det er med stor glæde, at vi nu kan starte lanceringen af vores nye generation af forbedrede og endnu mere præcise produkter. Udviklingsarbejdet af disse nye produkter har været en lang proces (5+ år) med ideudvikling, produktudvikling, testning, fremskaffelse af data og udvikling af nye resultat kategorier. De nye produkter har også fået en makeover, med en ny og mere miljøvenlig emballering med mindre plastik og meget mindre udpakning. Analyse-protokollerne er også blevet simplere mht. bestemmelse af blindværdier. Den nye Mycometer test kommer til at hedde Mycometer surface Fungi. Bactiquant testen ændrer navn til Mycometer surface Bacteria. Dette skyldes primært at Mycometer nu er blevet splittet i 2 firmaer; Mycometer A/S og Bactiquant A/S. Bactiquant fokuserer på monitorering af bakterier i vand, mens Mycometer fokuserer på måling af skimmelsvampe og bakterier i indeklimaet. De 2 nye surface produkter bliver frigivet 22. april. De nye luftprøver vil blive lanceret 1. august og mere information om disse følger senere. Nogle af produkterne er kun ændret lidt, mens andre er markant ændret. På vores nye hjemmeside kan man se videoer, der viser hvorledes man analyserer prøver med de nye protokoller. Man kan ligeledes finde de nye laboratorie-papirer, protokoller og fortolkningskriterier. Man skal gå til Customer login. Når man er accepteret vil alle filer ligge tilgængeligt. Den nye hjemmeside er ligeledes tilgængelig fra den 22 april men kun på engelsk (papirer, protokoller og videoer er dog at finde på dansk). Man er selvfølgelig altid meget velkommen til at maile os eller ringe, hvis der er tvivlsspørgsmål vedrørende analysen eller andet. Det at der kommer nye produkter betyder ikke, at de nuværende produkter ikke længere duer. Det betyder blot, at der i en periode vil blive anvendt både de nuværende og nye produkter samtidigt.

Mycometer® surface Bacteria
(bakterie-testen)

erstatter Bactiquant surface testen som måler mængden af bakterier på overflader. Mycometer surface Bacteria anvendes primært i forbindelse med oversvømmelser og ved kloak tilbageløb og lækager på kloakstrenge, men også på permanent opfugtede terrændæk, hvor bakterierne ofte dominerer over skim-melsvampene. Udover et nyt navn og ny emballage er analyse-protokollen ændret en smule, således, at der nu kun laves én blindværdimåling. Selve kemien og resultatkategorierne, dvs. fortolkningen og prøvetagningen, er dog uændret.

Mycometer® surface Fungi
(skimmel-testen)

er Mycometer testens nye navn. Det er en ny og forbedret version med en ny kemi, nye grænseværdier og en mindre justering af analyseprotokollen. Prøvetagningen er dog uændret bortset fra at lågene på dyppevæsken nu er hvide i stedet for grønne. Ligesom med bakterie-testen er bestemmelsen af blindværdien blevet simplificeret så man slipper for BV1, BV2 og beregning af samlet blindværdi. Nu laves blot én blindværdi. Som bruger af testen vil man nok se de nye resultatkategorier som den største ændring. Kategori A er nu ≤20 i stedet for ≤25 og kategori C starter ved 136. I udviklingsarbejdet er der taget tusinder af parallel prøver med den nye og den gamle test. Sammenligningen mellem den nye og den gamle test viste, at der med den nye er noget færre kategori B svar. Godkendelses-procenten efter kvalitetskontrol af afrensning var derimod helt ens. Den nye Mycometer surface Fungi er således hverken mere eller mindre streng end den gamle Mycometer test.